• Adres

  Niepubliczne Przedszkole
  „Wyspa Skarbów”
  ul. Skarbka z Gór 142 B
  03-287 Warszawa


  Kontakt

  Dyrektor: 22 392 91 76
  Kierownik Administracji: 22 392 86 33
  Email: biuro@przedszkolewarszawa.pl


  Rachunek bankowy

  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999

 • Analizy, syntezy i integracje w Skarbkach:)

   

  W październiku Skarbki Wyspy Skarbów dzielnie ćwiczyły analizę i syntezę sylabową wyrazów, wyodrębniały głoski w nagłosie i wygłosie oraz układały rytmy w zabawach dydaktycznych wg sylabowej metody czytania J. Cieszyńskiej. Podczas realizacji treści programowych nauczyły się wymieniać w kolejności nazwy pór roku i określać ich charakterystyczne cechy. Rozpoznają także niektóre gatunki drzew oraz napisały „List do Drzewa”, wykazując postawę proekologiczną.

  Podczas zabaw poznały dzieła sztuki wokół nas: dzieła architektury, malarstwa, muzyki i teatru. Przygotowały inscenizację do ulubionej bajki o Czerwonym Kapturku, rozwijały swoją wyobraźnię oraz wyrażały emocje za pomocą mimiki, gestów i ekspresji ruchowej (metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej).

  Wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy.

  Do grupy Skarbki dołączył niedawno Bartłomiej, nauczycielki z dziećmi przyjęły go bardzo serdecznie, pomogła nam realizacja treści z bloku tematycznego „Sztuka bycia razem”. Poprzez różne zabawy integracyjne udało nam się poznać Bartłomieja a Bartłomiej poznał szybciej nas i nasze zwyczaje i oczekiwania. W listopadzie było dużo zabaw badawczych, dzieci poznały bogactwa naszej planety ukryte w jej wnętrzu, np. : węgiel, ropę naftową, bursztyny, kamienie szlachetne, żelazo, miedź, itp. Z zaangażowaniem bawiły się w archeologów, poznawały dzieje dinozaurów dowiedziały się o zmianach o charakterze nieodwracalnym – wyginięcie dinozaurów.

  Na święto Niepodległości przygotowały kotyliony i poznały genezę powstania Święta Niepodległości na podstawie opowiadania własnego Ewy B.  Obecnie realizujemy drugi pakiet z Kolekcji przedszkolaka – „Ogień”. Dzieci poznają ogień jako ciepło, światło, miłość, ognisko, słońce, gwiazdy. Żywioł ogień to także pożar, niebezpieczeństwo, ciężka praca strażaka, oparzenie, skaleczenie.

  Od września do połowy listopada dzieci były obserwowane i wypełniały zadania, potrzebne w badaniu gotowości szkolnej, w celu wczesnego wspomagania rozwoju tych dzieci, z którymi należy indywidualizować pracę dydaktyczno – wychowawczą.  Rodzice zostali powiadomieni o wynikach diagnozy wstępnej i razem z wychowawczyniami podjęły pracę wspomagającą i wyrównującą. 30 listopada Skarbki poznały wróżby i tradycje andrzejkowe – było dużo śmiechu i fajnej zabawy.

  Teraz czekamy z niecierpliwością na Mikołaja i przygotowujemy niespodzianki na jasełka.