• Adres

  Niepubliczne Przedszkole
  „Wyspa Skarbów”
  ul. Skarbka z Gór 142 B
  03-287 Warszawa


  Kontakt

  Dyrektor: 22 392 91 76
  Kierownik Administracji: 22 392 86 33
  Email: biuro@przedszkolewarszawa.pl


  Rachunek bankowy

  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999

 • Zajęcia z logopedą

  logopedaAnna Michalak

  Jestem logopedą z pięcioletnim stażem pracy.  Współpracuję z warszawskimi przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami. Pracuję w duchu pedagogiki montessoriańskiej skupiając się na naturalnych umiejętnościach i potrzebach dzieci. W okresie 2010 – 2014 uczestniczyłam w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu logopedii i pedagogiki.

  W pracy z przedszkolakami zajmuję się licznymi zaburzeniami mowy i wadami artykulacyjnymi, m.in. seplenieniem, rotacyzmem, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy czy obniżoną sprawnością  motoryczną narządów aparatu artykulacyjnego.  W ramach terapii logopedycznej skupiam się na szeroko pojętym procesie komunikacji z uwzględnieniem znaczenia prawidłowego oddychania i  przełykania, prawidłowej artykulacji i sprawności motorycznej.  Szczególnym celem  jest wspomaganie rozwoju mowy u dzieci i zwiększanie ich kompetencji w tym zakresie. Każdego roku, w ramach logopedycznej opieki przedszkolnej, przeprowadzam przesiewowe badanie mowy.  Na podstawie tego badania kwalifikuję dzieci na terapię indywidualną, bądź specjalistyczne zajęcia w małych grupach. W swojej działalności  terapeutycznej bardzo liczę na współpracę z rodzicami i chętnie angażuję Ich w pracę z dziećmi.