• Adres

  Niepubliczne Przedszkole
  „Wyspa Skarbów”
  ul. Skarbka z Gór 142 B
  03-287 Warszawa


  Kontakt

  Dyrektor: 22 392 91 76
  Kierownik Administracji: 22 392 86 33
  Email: biuro@przedszkolewarszawa.pl


  Rachunek bankowy

  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999

 • Opłaty

  Miesięczne czesne w Przedszkolu wynosi 900 zł, płatne do 5go dnia każdego miesiąca.
  Jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w Przedszkolu wynosi 500 zł.

  Czesne oraz wpisowe należy wpłacać TYLKO na konto:
  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999
  Dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł. Opłata za wyżywienie jest uiszczana wraz z czesnym i wynosi iloczyn dni roboczych przypadających w danym miesiącu i dziennej stawki za wyżywienie   Aby otrzymać niepełny zwrot stawki żywieniowej (z 17zł zwracamy9zł), rodzice powinni poinformować przedszkole o absencji dziecka w dniu poprzedzającym nieobecność. Stawka za wyżywienie specjalne wynosi 20zł. Zgłoszeń dokonujemy drogą mailową na adres: biuro@przedszkolewarszawa.pl.

  Przedszkole zwraca stawkę żywieniową przelewem na konto rodzica, do 10go dnia kolejnego miesiąca.

  Cennik zajęć dodatkowych:

  • Tańce

  • 45 zł/opłata miesięczna. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.
  • Judo

  • 45zł/opłata miesięczna. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.
  • Pianino

  • 40zł/za pojedyncze zajęcia (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)
  • Balet

  • 55zł/opłata miesięczna (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)
  • Piłka

  • 55zł/opłata miesięczna (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)
  • Ceramika

  • 75zł/opłata miesięczna (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)
  • Kodowanie

  • 65zł grupy młodsze, 95zł grupy starsze /opłata miesięczna. W obu grupach zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

   

  Numer konta do opłat za zajęcia dodatkowe:
  40 1140 2017 0000 4702 1305 6661

  W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć i miesiąc, za który dokonywana jest opłata.