• Adres

  Niepubliczne Przedszkole
  „Wyspa Skarbów”
  ul. Skarbka z Gór 142 B
  03-287 Warszawa


  Kontakt

  Dyrektor: 22 392 91 76
  Kierownik Administracji: 22 392 86 33
  Email: biuro@przedszkolewarszawa.pl


  Rachunek bankowy

  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999

 • Tematyka przyrodnicza króluje w Szafirach II

  Szafiry II uczyły się dostrzegać zmiany w środowisku przyrodniczym związane z porami roku oraz cyklicznością ich występowania. Poznały przysłowie: „W marcu jak w garncu”. Zgodnie z tradycją przywitały przybyłą do przedszkola Panią Wiosnę. Szukały oznak wiosny w przedszkolnym ogrodzie. Do pojemników z ziemią posiały nasiona zbóż. W sali powstał więc mały kącik przyrody umożliwiający dzieciom poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin. Zdobywały również wiadomości na temat życia ptaków wiosną (zakładanie gniazd).