• Adres

  Niepubliczne Przedszkole
  „Wyspa Skarbów”
  ul. Skarbka z Gór 142 B
  03-287 Warszawa


  Kontakt

  Dyrektor: 22 392 91 76
  Kierownik Administracji: 22 392 86 33
  Email: biuro@przedszkolewarszawa.pl


  Rachunek bankowy

  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999

 • Zajęcia rytmiczno-taneczne

  Zajęcia z rytmiki prowadzone są w grupach co zapewnia dzieciom możliwość wspólnej interakcji z rówieśnikami poprzez zabawę muzyką. Zajęcia te dostarczają oprócz bodźców ruchowych – istot-nych dla prawidłowego rozwoju fizycznego malucha, również bodźce dźwiękowe – wpływające na rozwój wrażliwości i poczucia estetyki dziecka, a także według wielu badań naukowych rozwijają jego intelekt. Podczas rytmiki w naszym przedszkolu wykorzystywana jest znana i ceniona na ca-łym świecie metoda C. Orffa, a dzieci poprzez muzyczno – ruchowe zabawy poznają również kultu-rę i tradycję różnych regionów świata w tym Polski, wspólnie współtworząc autorską choreografię do rozmaitych tańców i zabaw. Dla maluchów zajęcia z rytmiki to pierwszy kontakt z kulturą muzyczną dlatego ważne jest, aby ta przygoda rozpoczęła się w jak najlepszym wydaniu i w jak naj-przyjemniejszej atmosferze. Serdecznie zapraszamy