• Adres

  Niepubliczne Przedszkole
  „Wyspa Skarbów”
  ul. Skarbka z Gór 142 B
  03-287 Warszawa


  Kontakt

  Dyrektor: 22 392 91 76
  Kierownik Administracji: 22 392 86 33
  Email: biuro@przedszkolewarszawa.pl


  Rachunek bankowy

  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999

 • Opłaty

  Miesięczne czesne w Przedszkolu wynosi 720 zł, płatne do 5go dnia każdego miesiąca.
  Miesięczne czesne w Klubie Malucha i w Żłobku – 1 200 zł, płatne do 5go dnia każdego miesiąca.
  Jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w Przedszkolu i Klubie Malucha oraz w Żłobku wynosi  400 zł.

  Czesne oraz wpisowe należy wpłacać TYLKO na konto:
  81 1140 2017 0000 4402 1007 3999
  Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł. Opłata za wyżywienie jest uiszczana wraz z czesnym i wynosi iloczyn dni roboczych przypadających w danym miesiącu i dziennej stawki za wyżywienie   Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej, rodzice powinni poinformować przedszkole o absencji dziecka w dniu poprzedzającym nieobecność. Zgłoszeń dokonujemy drogą mailową na adres: biuro@przedszkolewarszawa.pl.

  Przedszkole zwraca stawkę żywieniową przelewem na konto rodzica, do 10go dnia kolejnego miesiąca.

  Cennik zajęć dodatkowych:

  • Szachy

  • 50 zł/opłata miesięczna. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

  • Tańce

  • 40 zł/opłata miesięczna. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

  • Judo

  • 40zł/opłata miesięczna. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

  • Robotyka

  • 50/60 zł/ (opłata miesięczna). Zajęcia odbywają się 2 x w miesiącu.

  • Pianino

  • 35zł/za pojedyncze zajęcia (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)

  • Angielski

  • 107 zł/ za miesiąc (zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu)

  • Balet

  • 50zł/opłata miesięczna (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)

  • Piłka

  • 50zł/opłata miesięczna (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)
  • Ceramika

  • 60 zł/opłata miesięczna (zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu)

   

  Numer konta do opłat za zajęcia dodatkowe:
  40 1140 2017 0000 4702 1305 6661

  W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć i miesiąc, za który dokonywana jest opłata.